Roses are red


29, originally uploaded by pulsetemple.

vision©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Cuteee©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

:-)©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

still life©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

bloomy©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Red©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

all smiles!©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

tricycle!©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Snake Charmers of Jaipur©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Sihi Savi Kavana!
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Just Standing©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Brijwasi
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

:)©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Silence

©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Joker vs Joker©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Kodak moment
Clicked at Dudhsagar (Karnataka and Goa Border).

©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Flowers
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Peace - feel it
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Flying flowers!


©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com